posted by admin on Červen 18, 2014


Atomové hodinky pro každého vojáka. To chce zařídit DARPA, organizace Defense Advanced Research Projects Agency, jenž má na starost vybavení amerických vojáků co se technologické stránky týče.

Přesný čas! Několik milionů let mohou fungovat a zpozdí se pouze o j
ednu vteřinu, takový čas ukazují atomové hodinky. Již v polovině 20. století již bylo fungování atomových hodinek objeveno Willardem Frankem Libbym.

Cesium, tedy plynný čpavek, přesněji jeho atomy, jsou základem fungování hodinek. Ty vibrují a kmitají, v tomto směru jsou dokonce rychlejší než atomy křemíků, proto jde o přesnější výsledek. Angličané J. Parry a L. Essen v druhé polovině 20. století zkonstruovali první atomové hodiny – ty však měly ještě časovou odchylkou dlouhou jednu vteřinu a to vždy po tři sta letech.

Konstrukce takových hodin a celkově jejich výroba není příliš složitá, problémem však můžou být jejich rozměry. Kdo by chtěl mít na ruce něco o velikosti skříně? Úkol DARPA je teď tedy jednoduchý, přetvořit něco ve velikosti skříně na mnohem menší záležitost, která vám neutrhne ruku, ideálně aby vypadaly třeba jako Traser P 6600 Sand, inspirované pouštními podmínkami.

Od objevení tohoto unikátu v dějinách lidstva se často setkáme i s nově definovaným časem, kdy se od rokku 1967 jedna vteřina popisuje oficiálně jako něco přes 9 miliard kmitů daného atomu (cesius). Před tímto byla vteřina definována ve spojení se středním slunečním dnem. Využití atomových hodin je dnes již velmi široké, používají je různé laboratoře, letadla při vysokorychlostním sladění ohledně navigace, pro další vědecké účely, kontrolují se s nimi jiné hodiny a podobně. Dále se s nimi v praxi setkáme při využívání měření tempa potenciálních změn přírodních jevů s časem.

Proč se vůbec snaží vymyslet vojákům armády tak přesné hodinky? Potřebují je natolik, aby se investovalo do nákladného vývoje? Důležitost vidí vývojové centrum zejména v synchronizaci s počítačovými aplikacemi, jenž jsou armádou využívány čím dál častěji.

posted by admin on Únor 22, 2011

test